Sales of Marketing

Sales bestaat uit heel veel varianten; binnen- en buitendienst, telefonisch acquisitie, events en aftersales. Gelinieerd hieraan is het belangrijk te weten welke uitstraling heeft het bedrijf. Of beter gezegd: hoe is de externe profilering. Hoe wilt u dat er tegen u aangekeken wordt? Sales draait om doelstellingen, toch? Welke doelstellingen geeft u de mensen mee? Of is relatiebeheer belangrijker? Hoe past u dat toe? Hoe verbindt u dan sales met marketing? Of zijn het twee losse afdelingen?

Graag wil ik de sales toespitsen op events; Wanneer de intenties goed zijn maar de kennis en ervaring ontbreekt om een professioneel beursteam neer te zetten, dan kan ik u helpen. Ik bied u de mogelijkheid u personeel te laten trainen voor beurzen en congressen; de Beurs Etiquette.
Niet iedereen weet wat beursetiquette inhoudt en dat hoeft ook niet. Niet iedereen is geschikt om mee te draaien op een beurs of congres. Komt u bezetting te kort of heeft u iemand nodig die er op toe ziet dat de juiste externe profilering wordt toegepast? 

Andere commerciële vraagstukken, of wilt u dat ik mee denk? Laat het weten. Ik los het op…